Reklamační řád - PH Servis

Reklamační řád

 

Reklamační řád

 

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jenž bylo zakoupeno u společnosti PH servis spol. s r.o. a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Ke každému zboží je přikládána FAKTURA která slouží i jako dodací list, která může sloužit zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen přímo od výrobce.

Zákazník bez zbytečného odkladu informuje společnost PH servis spol. s r.o., pokud zjistí jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem (fakturou) a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný daňový doklad.

Kupující, který není spotřebitelem je povinen tento rozdíl nahlásit ihned, nejpozději do 72 hodin od převzetí zboží. Blíže o převzetí dodaného zboží čtěte v obchodních podmínkách.
 

 

 

 
 

 

Uživatel:

Heslo:

zapamatovat

 

Vyhledat zakázku

 

Chci nakoupit v e-shopu